Welkom


Dames en heren, geachte leden van de NVvH,

Op vrijdag 22 november a.s. vindt onze Najaarsdag – net als vorig jaar - plaats in Pathé Ede. Hoewel de Najaarsdag ieder jaar op een andere, nieuwe locatie werd georganiseerd, heeft de Congrescommissie ervoor gekozen om ook dit jaar naar Ede af te reizen. Naast vele positieve reacties van onze leden over deze locatie, hebben de meer centrale ligging, de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid ons aanleiding geven Pathé weer te bezoeken. Voor het bepalen van de locatie voor de Najaarsdag 2020 vragen wij uw input, dus geef uw mening!   

Het programma is opgebouwd rond het thema Duurzaamheid. Als ECHTE chirurgen staan ons uitdagingen en kansen te wachten vanuit Hoofdlijnenakkoord en maatschappelijke vraagstukken. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de korte en lange termijn, ook in de zorg. . In twee plenaire sessies zullen onze sprekers dit onderwerp zeer goed voor u belichten; het zijn Emma Bruns, Ivar de Bruijn en Taco Houwert in de ochtend en Cathy van Beek en Guus van Montfort in de middag. 

Ook in de symposia die in het bekende parallel-format worden georganiseerd door onze leden zal het thema ‘Duurzaamheid centraal staan. De vrije voordrachten-sessies, de Algemene Ledenvergadering, de uitreiking van de Schoenmakerprijs voor het beste proefschrift en de uitreiking van de Gildepenningen hebben wij alle in het programma kunnen verwerken, zodat ook dit jaar de Najaarsdag niet gemist mag worden!

Graag zien wij u allen in Pathé Ede!


Namens de Congrescommissie NVvH
Jennifer Schreinemakers