prof. dr. G. van MontfortProf. dr. Guus van Montfort heeft een rijke ervaring in de zorg. Tot eind 2017 was hij bestuursvoorzitter bij ActiZ. Daarvoor directeur bij Prismant en directeur zorg bij Achmea. Hij vervult tal van nevenfuncties. Zo is hij momenteel o.a. voorzitter van de RvT van het Maxima Medisch Centrum en lid van de Raad van Toezicht van Sophia Revalidatie/Rijnland. Van Montfort is Hoogleraar UT Zorg, Economie en Medische Technologie. Vanuit zijn rol als voorzitter bij ActiZ is Guus lid van het hoofdbestuur van MKB en lid van de SER geweest.