ALV NVvH inclusief voorzitterswissel + uitreiking Gilde Penningen 2019


J.C.A. De Mol van Otterloo

Vrijdag 22 november 2019

16:15 - 17:45u in Expo Theater

Categorieën: Algemene chirurgie, ALV

Parallel sessie: A03 - ALV NVvH


Agenda

1. Opening
2. In Memoriam – dr. J.C.A. de Mol van Otterloo
3. Bestuurswissel – dr. G.J.D. van Acker
4. Mededelingen voorzitter – prof. dr. H.J. Bonjer
5. Mededelingen Concilium – prof. dr. L.P.S. Stassen
6. Besluitvormend
o Strategisch Beleidsplan 2020-2024 (bijlage 1) – prof. dr. H.J. Bonjer
o Maatregelen risicobeperking ledengelden – dr. R. Meerwaldt
o Begroting NVvH 2020 (bijlage 2) – dr. R. Meerwaldt
7. Verslag ledenvergadering d.d. 17 mei 2019 (bijlage 3) – dr. G.J.D. van Acker
8. Mutaties in besturen/commissies (bijlage 4) – dr. G.J.D. van Acker
9. Rondvraag – prof. dr. H.J. Bonjer
10. Sluiting – prof. dr. H.J. Bonjer
11. Uitreiking NVvH Gildepenningen Jonge Klaren 2019 - prof. dr. H.J. Bonjer en
prof. dr. L.P.S. Stassen met voorzitters subverenigingen

Vanaf 14 november 2019 kunt u de bijlagen hier vinden

Meer info

  • Locatie(s)
  • plattegrond Expo Theater