SAZ Waardegedreven zorg programma: beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten


M.E. Lokker, T. Lettinga

Vrijdag 22 november 2019

11:45 - 12:45u in Zaal 1

Categorieën: Symposium, Traumachirurgie

Parallel sessie: S04 - NVT - SAZ Waarde gedreven zorg programma: beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten


Met waardegedreven zorg werkt de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) aan het realiseren van de beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten. In 2018 is het SAZ programma waardegedreven zorg van start gegaan in 11 SAZ ziekenhuizen voor de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. In 2019 is het programma verder uitgebreid met de diagnosegroepen  galblaas, liesbreuk, borstkanker en geboortezorg. Inmiddels nemen 16 SAZ ziekenhuizen deel aan het programma. Op basis van bestaande data van klinische uitkomsten en kosten worden benchmarks inzichtelijk gemaakt. Tijdens spiegelbijeenkomsten worden resultaten en goede voorbeelden door zorgprofessionals vanuit de ziekenhuizen open en transparant besproken waardoor zij optimaal van elkaar leren. Tevens worden integrale verbetertrajecten opgezet om de waarde van zorg te verbeteren. In deze sessie delen we onze ervaringen uit het programma.  

Meer info

  • Locatie(s)
  • plattegrond Zaal 1