The green scalpel - op naar groene zorg
Voorzitter(s): M. van de Laar, legal director Baker McKenzie, E. Bruns, aios chirurgie NWZ Ziekenhuisgroep & P. van Duijvendijk, gastro-enterologisch chirurg, Gelre Ziekenhuizen

Vrijdag 22 november 2019

11:45 - 12:45u in Expo Theater

Categorieën: Symposium, Algemene chirurgie

Parallel sessie: S03 - NVGIC - The green scalpel - op naar groene zorg


Achtergrond
De gevolgen van klimaatverandering maken onderdeel uit van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er jaarlijks zo'n 250 000 extra doden zullen vallen als gevolg van klimaatverandering. De gezondheidszorg als sector levert een substantiële bijdrage (tot 10%) aan de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van een hoge mate van energieverbruik en afvalproductie. Dit onzorgvuldige gebruik van grondstoffen gaat gepaard met hoge kosten waardoor de effectiviteit van de zorg suboptimaal is.

Doel
'Groen' gedachtegoed onder medici en in het bijzonder chirurgen kan bijdragen aan meer duurzame en derhalve meer doelmatige zorg. Met dit symposium willen we laten zien wat het huidige effect is van chirurgie op klimaatverandering en voorbeelden geven van diverse initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid in de zorg. Daarnaast biedt de natuur als geheel een enorme voorraad aan potentiële kennis en grondstoffen om problemen als resistentie, onbegrepen metastasering en andere onopgeloste in de zorg te beantwoorden en is behoud van biodiversiteit onontbeerlijk.

Sprekers

 1. Marc Siepman, organisator cursussen over het belang van biodiversiteit. 
  Het verduurzamen van de operatiekamer, allemaal leuk en aardig, maar waar doen we dat eigenlijk voor. Waarom is het belangrijk voor mensen om de natuur om ons heen in stand te houden? Wat is de meerwaarde van biodiversiteit en wat is de rol van artsen in deze.

 2. Hans Friedericy, anesthesioloog LUMC
  Hans is anesthesioloog in het LUMC en al enige jaren initiatiefnemer van het project 'de groene ok'. Waar liggen de kansen op het operatiekamer complex om de productie van afval en de verspilling van energie tegen te gaan?

 3. Bram Adema, managing director CFP Green buildings
  Bram is ruim een decennium actief om met bedrijfsruimte te verduurzamen. Wereldwijd realiseerde hij een transitie in meer dan 300 000 gebouwen. Recent is zijn bedrijf ook actief in de gezondheidszorgsector.

Meer info

 • Locatie(s)
 • plattegrond Expo Theater