Pitch - Het delier en andere risicofactoren voor mortaliteit in oudere patiënten met kritieke ischemie rondom amputatie


J.P. Roijers, C.J. Hopmans, T.L. Janssen, M.G. Buimer, H.G.W. de Groot, G.H. Ho, E.J. Veen, P.G.H. Mulder, L. van der Laan

Vrijdag 22 november 2019

11:39 - 11:44u in Zaal 3

Categorieën: Vaatchirurgie

Parallel sessie: V02 - Vrije voordrachten - Vaten


Introductie

Het delier in patiënten met kritieke ischemie is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. De prognose van ouderen patiënten die een amputatie ondergaan is slecht. Het doel van deze studie was om de associatie tussen delier en mortaliteit te onderzoeken, daarbij werden andere risicofactoren voor mortaliteit geïdentificeerd.

Methode

Er werd een observationele cohortstudie uitgevoerd van patiënten ≥70 jaar met kritieke ischemie waarbij een majeure amputatie van de onderste extremiteit plaatsvond tussen januari 2014 en juli 2017. Screening voor het delier vond plaats middels de Delirium Observation Screening Score (DOSS), de diagnose werd gesteld conform de DSM-5 criteria (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Een cox proportional hazards model werd gebruikt om risicofactoren voor mortaliteit te analyseren.

Resultaten

In totaal werden 95 patiënten geïncludeerd, waarvan er 29 (31%) een delier ontwikkelde tijdens de opname. Het delier was niet geassocieerd met een verhoogde mortaliteit (HR=0.84; 95% CI:0.51-1.73; p=0.84). Variabelen geassocieerd met een verhoogde mortaliteit waren: leeftijd HR 1.1 (95% CI 1.0-1.1), cardiale voorgeschiedenis HR 3.3 (95%CI 1.8-6.1), actief roken HR 2.9 (95%CI 1.6-5.5), preoperatieve anemie HR 2.8 (95%CI 1.1-7.2) en wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis HR 2.2 (95%CI 1.1-4.4).

Conclusie

Het delier komt voor bij een derde van de ouderen patiënten rondom een amputatie. Het delier was niet geassocieerd met een verhoogd sterfterisico in deze studie. Extra aandacht voor, de in deze studie geïdentificeerde, risicofactoren kunnen bijdragen aan het reduceren van morbiditeit en mortaliteit in deze kwetsbare patiëntenpopulatie.