Pitch - Een voorspelmodel voor 6 maanden overleving voor ouderen met kritieke ischemie


J.P. Roijers, Y.S. Rakké, C.J. Hopmans, M.G. Buimer, H.G.W. de Groot, G.H. Ho, E.J. Veen, P.G.H. Mulder, L. van der Laan

Vrijdag 22 november 2019

11:33 - 11:38u in Zaal 3

Categorieën: Vaatchirurgie

Parallel sessie: V02 - Vrije voordrachten - Vaten


Introductie

De beperkte levensverwachting bij ouderen met kritieke ischemie (KI) maakt het selecteren van een behandeling lastig. Het voorspellen van overleving zou kunnen bijdragen aan het kiezen van de juiste behandeling. Het doel van deze studie was om een voorspelmodel voor 6 maanden overleving te construeren voor ouderen patiënten met KI.

Methode

Er werd een retrospectieve cohort studie uitgevoerd van alle patiënten ≥65 jaar oud met KI waarbij een chirurgische of endovasculaire behandeling werd uitgevoerd tussen Januari 2013 en Juni 2018. Het model werd gebaseerd op een Cox proportional hazards regressie in combinatie met een penalized likelihood methode. De waarde van het model werd bepaald door middel van de Area Under the Receiver Operating Characteristics Curve (AUROC).

Resultaten

Er werden 449 patiënten geïncludeerd. Bij 303 patiënten (67.5%) werd een chirurgische behandeling uitgevoerd, bij 146 patiënten (32.5%) een endovasculaire behandeling. De geschatte 30 dagen overleving was 92.7 (standaardfout (SE) 1.2%), de 6 maanden overleving 80% (SE 1.9%) en de 12 maanden overleving 71% (SE 2.1%). De factoren met de sterkste associatie met mortaliteit op 6 maanden waren: leeftijd, woonachtig zijn in een verpleeghuis, fysieke beperking en de ASA classificatie. De AUROC van het model op 6 maanden was .81 (95% betrouwbaarheidsinterval .76-.85).

Conclusie

De sterfte bij ouderen met KI is aanzienlijk. De factoren met de sterkste associatie met sterfte zijn: leeftijd, woonachtig zijn in een verpleeghuis, fysieke beperking en de ASA classificatie. Deze factoren kunnen gebruikt worden om patiënten met een hoog sterfterisico te identificeren en kunnen zodanig het behandelkeuze proces vereenvoudigen.