Ernstige, maar niet milde hand ischemie is geassocieerd met verminderde overleving van hemodialysepatiënten


M.W.M. Gerrickens, R. Yadav, R. Wouda, C.H. Beerenhout, M.R. Scheltinga

Vrijdag 22 november 2019

11:25 - 11:32u in Zaal 3

Categorieën: Vaatchirurgie

Parallel sessie: V02 - Vrije voordrachten - Vaten


Introductie

Sommige hemodialysepatiënten ontwikkelen op termijn handischemie door progressief bloeddrukverval in het verloop van de hart-hand as (hemodialysis access-induced distal ischemia, HAIDI). De aanwezigheid van HAIDI is mogelijk geassocieerd met verminderde patiëntoverleving. Wij veronderstelden dat patiënten met ernstige handischemie korter leven dan patiënten met milde, of zonder HAIDI.

Methode

Drie patiëntgroepen werden bestudeerd tussen januari 2006 en december 2018 in één Nederlands ziekenhuis. De experimentele groep bestond uit hemodialysepatiënten die waren gediagnosticeerd met HAIDI (koude en pijnlijke dialysehand, tintelingen, krachtsverlies en/of krampen) in aanwezigheid van een digital brachial index 0.8; gemeten met plethysmografie). Deze populatie werd onderverdeeld in milde HAIDI (graad I-IIa) en ernstige HAIDI (graad IIb-IV) conform een recente consensusbijeenkomst. De controlegroep bestond uit hemodialysepatiënten zonder handischemie en met een DBI >0.6. Middels Kaplan-meier en Cox-Regressie analyse werden factoren die mogelijk geassocieerd waren met vierjaaroverleving en -overlijden geanalyseerd.

Resultaten

Gedurende 12 jaar werden 51 hemodialysepatiënten met HAIDI gediagnosticeerd. Een DBI-meting weerspiegelde de ernst van de handischemie (Mild, 0.41 ±0.03, n=23; Ernstig, 0.24 ±0.04, n=28; Controle, 0.80 ±0.02, n=48; p≤0.001). 44 patiënten overleden gedurende follow-up. Algemene overleving in milde HAIDI en controles was vergelijkbaar (2-jaar 78% ±5; 4-jaar 57% ±6). Echter, de vierjaaroverleving bij ernstige HAIDI was >20% lager (2-jaar 62% ±10; 4-jaar 34% ±10; p=0.026; fig.1). Na correctie voor bekende risicofactoren zoals occluderend vaatlijden, diabetes en leeftijd bleken zowel een lage DBI (HR 0.99 [0.98-1.00], p=0.046) als een lage absolute vingerdruk (HR 0.99 [0.98-1.00], p=0.011) gerelateerd aan algemeen overlijden.

Conclusie

Ernstige HAIDI is geassocieerd met beperktere overleving in hemodialysepatiënten. Lagere waarden voor DBI en absolute vingerdruk zijn medevoorspellers voor algemene mortaliteit, zelfs na correctie voor bekende risicofactoren.

Fig.1 Algemene overleving is gelijk in patiënten met milde HAIDI (I-IIa) en controles. Patiënten met ernstige hand ischemie (HAIDI IIb-IV) hebben een beduidend slechtere overleving over vier jaar tijd (p=0.026).