Eiwitten in extracellulaire vesikels als prognostische biomarker voor secundaire “major adverse cardiovascular events” (MACE)


N. Timmerman, F. Waissi, M. Dekker, Q.Y. van der Pol, J. van Bennekom, M.J.M. Klein-avink, G.J. de Borst, D.P.V. de Kleijn

Vrijdag 22 november 2019

11:01 - 11:08u in Zaal 3, Zaal 4

Categorieën: Vaatchirurgie

Parallel sessie: V02 - Vrije voordrachten - Vaten


Introductie

Plasma extracellulaire vesikels (EVs) zijn dubbelmembraanblaasjes die uitgescheiden worden door alle cellen in het lichaam. Verschillende eiwitten in EVs zijn betrokken bij atherotrombotische processen. Het is onbekend of deze EVs-eiwitten prognostisch zijn voor het 3-jaars risico op "major adverse cardiovascular events" (MACE) na een carotis endarterectomie (CEA).

Methode

Patiënten uit de Athero-Express Biobank die een CEA ondergingen vanwege een symptomatische carotisstenose werden geïncludeerd voor deze pilotstudie. Er werd een random selectie gemaakt van 40 cases (MACE) die werden gematcht aan 40 controles (no MACE) op basis van leeftijd, geslacht en cardiovasculaire risicofactoren. De plasma subfracties LDL, HDL en TEX werden geprecipiteerd uit preoperatieve bloedsamples. De eiwitten Cystatin C, Serpin G1, Serpin F2 en CD14 werden in de EVs subfracties gemeten. Door middel van Cox-regressieanalyse werd een predictiemodel voor MACE opgesteld bestaande uit de beste combinatie van EVs-eiwitten. Het discriminerend vermogen van het model werd uitgedrukt in Area-Under-the-Curve (AUC).

Resultaten

De combinatie van CD14 en Serpin G1, beide in de LDL sub-fractie, gaf het best voorspellende model voor het 3-jaars risico op postoperatieve MACE (beroerte, hartinfarct of dood) met een AUC van 0.82 (95% CI 0.73-0.91).

Conclusie

De combinatie van twee EVs-eiwitten, bepaald in een preoperatieve bloedtest, kan discrimineren tussen patiënten met een hoog of laag risico voor postoperatieve MACE. Deze EVs-eiwitten kunnen mogelijk in de toekomst patiënten identificeren die intensievere preventieve medicamenteuze behandeling behoeven. Resultaten zullen worden gevalideerd in het totale Athero-Express Biobank cohort.