Tenascin-C, een potentieel nieuwe biomarker voor instabiele plaques


F. Waissi, N. Timmerman, M. Dekker, A. Vink, G.J. de Borst, D.P.V. de Kleijn

Vrijdag 22 november 2019

10:53 - 11:00u in Zaal 3

Categorieën: Vaatchirurgie

Parallel sessie: V02 - Vrije voordrachten - Vaten


Introductie

Ruptuur van atherosclerotische plaques is een van de onderliggende oorzaken van cardiovasculaire events. Tenascin-C (TN-C) is een groot eiwit dat onderdeel is van de extracellulaire matrix van atherosclerotische plaques en is geassocieerd met atherotrombose en inflammatie. Het is onbekend of TN-C expressie verschilt in stabiele en instabiele atherosclerotische plaques.

Methode

Uit de Athero-Express Biobank werden willekeurig 50 stabiele en 50 instabiele atherosclerotische plaques geselecteerd. Instabiele plaques werden gedefineerd als plaques met grote hoeveelheden macrofagen en vet in combinatie met lage hoeveelheden gladde spiercellen en collageen. Percentage TN-C ten op zichte van totaal plaque oppervlak werd gescoord in immunohistochemisch gekleurde paraffine ingebedde coupes. Alternerende coupes werden gekleurd met α-actinekleuring voor gladde spiercellen en CD68 kleuring voor macrofagen. Middels deze kleuringen werd de associatie tussen TN-C en plaque karakteristieken bepaald. Alle coupes werden semi-kwantitatief gescoord door twee onafhankelijke dubbel geblindeerde onderzoekers.

Resultaten

Mediane TN-C expressie was hoog in instabiele plaques (30% van het totale plaque oppervlak (IQR 20-40) versus 15% van het totale plaque oppervlak (IQR 10-25) in stabiele plaques, p <0.001). TN-C was geassocieerd met hoge macrofaag infiltratie (rs=0.65, p<0.001) en geringe aanwezigheid van gladde spiercellen (rs= -0.22, p= 0.03).

Conclusie

TN-C expressie is hoog in instabiele atherosclerotische plaques en is geassocieerd met hoge macrofaag infiltratie. TN-C zou een potentiele nieuwe biomarker kunnen zijn voor instabiele plaques.

Fig. 1 Opeenvolgende coupes van een instabiele atherosclerotische plaque. A Hematoxyline-eosine kleuring van atherosclerotische lesie (vergroting 1.25x), B-D detail opnamen figuur1A. B CD68 kleuring met in rood groot infiltraat van macrofagen (vergroting)