De opbrengst van de tertiary survey in trauma patiënten opgenomen ter observatie


G.J.J. van Aert, J.C. van Dongen, C.A.S. Berende, J.M.W. Donker, H.G.W. de Groot, P. Boele van Hensbroek, P.M.J. Schormans, D.I. Vos

Vrijdag 22 november 2019

11:17 - 11:24u in Zaal 1

Categorieën: Traumachirurgie

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Het verrichten van een trauma tertiary survey (TTS) is een veelvuldig toegepaste methode in het opsporen van eerder gemist letsel. Bestaande literatuur is gefocust op multitrauma patiënten. Deze studie onderzoekt de opbrengst van de tertiary survey in trauma patiënten zonder significant letsel, die ter observatie zijn opgenomen.

Methode

In een level 2 trauma centrum werd een retrospectieve cohort studie verricht. Trauma patiënten zonder klinisch significant letsel, gevonden tijden primaire en secundaire survey, werden geïncudeerd. De primaire uitkomst was gemist letsel gevonden tijdens TTS (type 1). Secundaire uitkomsten waren gemist letsel gevonden na TTS maar tijdens opname (type 2), mortaliteit en opnameduur > 2 dagen.

Resultaten

Van 335 geïncludeerde patienten hadden 11 patiënten (3.1%) type 1 gemist letsel. In geen van deze gevallen werd het beleid geweizigd. Alcohol consumptie werd geassocieerd met een verhoogd risico op type 1 gemist letsel (odds ratio=5.49, 95% CI: 1.36 – 22.16). Type 2 gemist letsel werd één keer gevonden, dit betrof de enige casus met trauma-gerelateerde dood. Zesenvijftig van de 335 niet-geopereerde patiënten (19.4%) waren langer dan twee dagen opgenomen. Deze patiënten waren significant ouder (71 vs. 39 years, p < 0 .001) en hadden een hogere ASA classificatie 3-4 vs. 1-2 (47.5% vs. 12.7%, p < 0.001).

Conclusie

De tertiary survey toonde gemist letsel aan in slechts 3.1% van de patiënten die geen klinisch significant letsel hadden bij opname. Kosten-effectiviteit zou sterk verhoogd kunnen worden door het gerichter opnemen van deze patiënten.