Pitch - Van Da Vinci Si naar Da Vinci Xi: realistische tijden in drapen en docken van de robot


E.M. van der Schans, M.A.J. Hiep, E.C.J. Consten, I.A.M.J. Broeders

Vrijdag 22 november 2019

11:39 - 11:44u in Zaal 1

Categorieën: Kwaliteit/veiligheid/richtlijnen/protocollen

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Er wordt veronderstelt dat robot-geassisteerde chirurgie langer duurt dan laparoscopische, deels door extra tijd die nodig is ter voorbereiding van de robot. In deze studie worden realistische tijden beschreven van het voorbereiden van de Da Vinci Xi en wordt de leercurve in de transitie van Si naar Xi geanalyseerd.

Methode

Deze prospectieve studie is gedaan in een ziekenhuis met een hoog volume robot-geassisteerde gastro-intestinale chirurgie, urologie en gynaecologie. De tijden vanaf het moment dat de patiënt de operatiekamer binnen kwam, tot aan het moment dat de chirurg achter de console plaats nam, zijn nauwkeurig bijgehouden gedurende de eerste zes weken van in gebruik name van de Da Vinci Xi robot. Leercurves zijn bestudeerd door middel van CUSUM analyses. Tevens is gekeken naar hoe de voorbereidingsfase zo optimaal mogelijk ingedeeld kan worden.

Resultaten

In totaal zijn er 65 procedures uitgevoerd en gedocumenteerd. De leercurve voor het drapen van de robot was bereikt na 21 procedures en voor het docken na 18 procedures. Na het doorlopen van de leercurve kostte de gemiddelde tijd voor drapen 5 minuten en voor docken 7 minuten. Door efficiënt tijdsmanagement kan de netto extra tijd voor het voorbereiden van de Xi teruggebracht worden tot alleen de tijd die nodig is om de robot te docken.

Conclusie

Het voorbereiden van de robot heeft een beperkte invloed op de totale tijd in de operatiekamer. Voor een ervaren team is een korte leerperiode van 21 procedures nodig in de transitie naar een nieuwe operatie robot.

Schematische tijdlijn van de voorbereidingsfase bij robot-geassisteerde chirurgie.