Vermijdbaarheid van ongeplande heropnames binnen de afdeling chirurgie


S.L. Jansen, B.C. Vrouenraets, S.M.M. de Castro, F. Karapinar

Vrijdag 22 november 2019

11:25 - 11:32u in Zaal 1

Categorieën: Kwaliteit/veiligheid/richtlijnen/protocollen

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Ongeplande heropnames zijn frustrerend voor zowel patiënt als zorgverlener en worden als kwaliteitsindicator gezien. Deze studie identificeert de redenen voor ongeplande heropname op de afdeling chirurgie binnen 30 dagen en onderzoekt welke daarvan vermijdbaarheid zijn.

Methode

Alle heropgenomen patiënten van de afdeling chirurgie van een niet-academisch opleidingsziekenhuis tussen 2016 en 2017 werden beoordeeld op causaliteit en vermijdbaarheid. Dit ging met behulp van EPD en een aanvullend interview met de patiënt Alle vermijdbaar aangerekende opnames werden in een multidisciplinaire bespreking (bestaande uit o.a. arts chirurgie, internist en apotheker) doorgenomen om zo tot een consensus te komen. De primaire uitkomst was de proportie van opnames welke vermijdbaar waren. De secundaire uitkomst was welke factoren geassocieerd waren met vermijdbaarheid van een heropname.

Resultaten

Van de 112 ongeplande heropnames werden er 18 (16.1%) als vermijdbaar beschouwd. Patiënten met een vermijdbare heropname waren significant ouder en hadden vaker een taalbarrière. In deze groep waren er significant meer medicatie- (28%), management gerelateerde problemen, zoals te vroeg ontslag, slechte communicatie tussen zorgverleners of verkeerde follow-up (33%) en juist minder chirurgische complicaties (17%).

Conclusie

Slechts een klein deel van ongeplande heropnames kan vermeden worden. Derhalve moet in twijfel worden getrokken of dit een valide kwaliteitsindicator is. Aandacht voor patiëntkarakteristieken, alsmede een goed ontslagmanagement inclusief betrokkenheid van de apotheek kan onnodige heropnames mede helpen voorkomen.