Toegevoegde waarde van 3D-visie tijdens robotchirurgie in biotissue pancreatico- en hepaticojejunostomy (LAEBOT 3D2D): een gerandomiseerde cross-over trial


M.J. Zwart, L.R. Jones

Vrijdag 22 november 2019

10:45 - 10:52u in Zaal 4

Categorieën: HPB

Parallel sessie: V03 - Vrije voordrachten - HPB & Onco


Introductie

Er ontbreekt algemene overeenstemming of 3D-visie de prestatie verbetert bij reguliere laparoscopische chirurgie. Robotchirurgie heeft het voordeel van articulerende instrumenten en om die reden zou de toegevoegde waarde van 3D-visie bij robotchirurgie minder kunnen zijn dan bij reguliere laparoscopische chirurgie.

Methode

Design:multinationale gerandomiseerde controlled cross-over trial in een experimentele setting. Deelnemers: 20 chirurgen en chirurgen in opleiding (AIOS). We hebben het effect van 3D-visie op de procedure tijd en/of chirurgische prestatie onderzocht tijdens een robot-geassisteerde biotissue pancreaticojejunostomy (PJ) en hepaticojejunostomy (HJ). Deelnemers werden gerandomiseerd voor het uitvoeren van een robot-geassisteerde PJ en HJ (in biotissue orgaanmodelen van een pancreatoduodenectomy) met 2D of 3D als initiële visualisatie in het da Vinci® systeem. Primaire uitkomst: tijd die nodig is om beide anastomosen te voltooien. Secundaire uitkomst: de 'objective structured assessment of technical skill' (OSATS; punten 12-60) score. Deze scoring werd geblindeerd voor 2D/3D.

Resultaten

20 deelnemers voltooiden 80 robot PJs en HJs. Robot 3D-visie verminderde de gecombineerde operatie tijd van 78.1 naar 57.3 minuten (24.6%, P < .001)(20.8 min, 95% confidence intervals 12.8-28.8 min). Deze vermindering in tijd was consistent voor zowel PJ en HJ anastomosen, P < .001 (11.4 and 10.0 min, inter group significance P = .163). Robot 3D-visie verbeterde de OSATS score met 6.1 punten (20.8%, P = .003) vergeleken met 2D (39.4 tot 45.1 punten, SD±5.5).

Conclusie

In deze internationale gerandomiseerde trial in robotchirurgie werd met het gebruik van 3D-visie in vergelijking tot 2D-visie de operatie tijd met 24% verminderd en werd de chirurgische prestatie met 21% verbeterd tijdens PJ en HJ biotissue anastomosen. Nieuwe robot systemen worden geadviseerd om 3D-visie te includeren.

Biotissue anastomose set-up pancreaticojejunostomy
Biotissue anastomose set-up hepaticojejunostomy