Pitch - Routinematige postoperatieve IC opname na darmkanker chirurgie bij de oudere patient verminderd postoperatieve complicaties en sterfte


M. Fahim, R.A. Visser, L.M. Dijksman, D.H. Biesma, P.G. Noordzij, A.B. Smits

Vrijdag 22 november 2019

11:33 - 11:38u in Zaal 5

Categorieën: Colorectaal (maligne)

Parallel sessie: V04 - Vrije voordrachten - Colorectaal


Introductie

Oudere darmkanker patiënten, met name 80 plussers, hebben een verhoogde risico op postoperatieve complicaties en sterfte. Routinematige IC-opname voor de eerste postoperatieve nacht kan dit risico mogelijk verminderen. Deze studie was gericht op het onderzoeken van het effect van routinematige IC-opname na darmkanker chirurgie op postoperatieve complicaties, sterfte en kosten.

Methode

Patiënten van 80 jaar of ouder die darmkanker chirurgie in een groot perifeer centrum ondergingen, werden opgenomen in deze observationele cohortstudie. Alle patiënten in de periode (2014-2017) die routinematig op de IC opgenomen werden voor de eerste postoperatieve nacht werden toegewezen aan het IC cohort. Alle patiënten in de periode daarvoor (2009-2013) werden toegewezen aan het controle cohort. Multivariabele logistische regressie werd uitgevoerd om het primaire samengestelde eindpunt (30-dagen mortaliteit, ernstige complicaties en overname) tussen de groepen te vergelijken. Kostengegevens uit de literatuur werden gebruikt om een ​​kostenanalyse uit te voeren.

Resultaten

In totaal werden 242 80-plussers geïncludeerd, 125 in het IC cohort en 117 in het controle cohort. Routinematige IC opname voor de eerste postoperatieve nacht was geassocieerd met een verminderd risico op het samengestelde eindpunt (OR 0,44, 95% BI = 0,22-0,87, p = 0,02) na adjusteren voor belangrijke confounders. In het IC cohort had 28% van de patiënten een IC interventie nodig, dit was niet geassocieerd met postoperatieve complicaties of sterfte. Ernstige complicaties namen af met 9% in het IC cohort, dit was voldoende om de extra kosten van routinematige IC opnames tijdens de nacht te compenseren.

Conclusie

Routinematige IC opname voor de eerste postoperatieve nacht na darmkanker chirurgie bij patiënten van 80 jaar of ouder, is geassocieerd met een verlaagd risico op postoperatieve complicaties en sterfte en lijkt ook kosteneffectief te zijn.