Darmmotiliteit distaal van een deviërend ileostoma na rectum resectie met aanleggen van een primaire anastomose: resultaten van de COLO-MOVE studie


T.A. Burghgraef, F.J. Amelung, P.M. Verheijen, I.A.M.J. Broeders, E.C.J. Consten

Vrijdag 22 november 2019

11:17 - 11:24u in Zaal 5

Categorieën: Colorectaal (maligne)

Parallel sessie: V04 - Vrije voordrachten - Colorectaal


Introductie

De ideale darmvoorbereiding bij patiënten die een low anterior resectie (LAR) ondergaan is onduidelijk. Mogelijk is een klysma voldoende, in de aanwezigheid van een deviërend ileostoma, bij verminderde darmmotiliteit. Deze studie onderzoekt de darmmotiliteit distaal van een deviërend stoma na de constructie van een primaire anastomose bij een rectumresectie.

Methode

Patiënten die ingepland werden voor een LAR met het aanleggen van een deviëren ileostoma werden prospectief geïncludeerd in de studie na het geven van informed consent. Twee uur pre-operatief kregen zij een klysma. Aan het eind van de rectumresectie werden er radio-opake markers in de afvoerende ileumlis geplaatst. Het postoperatieve beleid week niet af van het standaard protocol, wel werden er op de eerste, derde, vijfde en zevende postoperatieve dag buikoverzichtsfoto's gemaakt om de locatie van de markers te bepalen.

Resultaten

Tussen februari 2016 en maart 2019 werden 39 patiënten geïncludeerd die een LAR met constructie van een primaire anastomose ondergingen waarbij tevens een deviërend ileostoma werd aangelegd. De markers waren aanwezig in het distale ileum/rechter colon in 100%, 100% en 97.1% van de patiënten gedurende respectievelijk de eerste, derde en vijfde postoperatieve dag. Eén patiënt had de meest distale marker in het linker colon gedurende de vijfde postoperatieve dag. In geen van de patiënten werden markers gezien die zich distaal van de anastomose bevonden.

Conclusie

Darmmotiliteit distaal van het dieviërende ileostoma is vertraagd bij patiënten die een LAR ondergaan met aanleggen van een primaire anastomose. Mogelijk is daardoor een klysma voldoende als darmvoorbereiding. De oorzaak van dit mechanisme is onduidelijk, en hiervoor is meer onderzoek nodig.