Low Socioeconomic Status is Associated with Impaired Outcome after Curative Surgery for Colorectal Cancer:Results from a large, multi-center study


I. van den Berg, S. Buttner, R.R.J. Coebergh van den Braak, K.H.J. Ultee, H.F. Lingsma, J.L.A. van Vugt, J.N.M. IJzermans

Vrijdag 22 november 2019

11:01 - 11:08u in Zaal 5

Categorieën: Colorectaal (maligne)

Parallel sessie: V04 - Vrije voordrachten - Colorectaal


Introductie

Lage sociaal economische status (SES) is geassocieerd met vroege sterfte bij kanker patiënten. Echter, de relatie tussen SES en uitkomsten bij patiënten met een colorectaal carcinoom (CRC) is grotendeels onbekend. In deze studie is de associatie tussen SES met korte en lange termijn uitkomsten bij CRC patiënten onderzocht.

Methode

Patiënten uit de regio Rotterdam die tussen januari 2007 en juli 2014 een curatieve resectie ondergingen voor een colorectaal carcinoom werden geïncludeerd. Bruto inkomen van het huishouden en de overlevingsstatus werden verkregen via het centraal bureau voor de statistiek (CBS). Patiënten werden ingedeeld in percentielen op basis van de nationale inkomensverdeling. Logistische regressie en het Cox proportional hazards model werden gebruikt om de associatie van SES met 30-dagen postoperatieve complicaties, de algehele overleving en kanker specifieke overleving, gecorrigeerd voor bekende voorspellers, te onderzoeken.

Resultaten

Van 965 van de 975 patiënten (99%) konden de gegevens van het bruto inkomen worden verkregen. Patiënten met een lage SES hadden vaker diabetes, werden vaker via een open procedure geopereerd en hadden meer comorbiditeiten. Tevens kregen patenten met een lagere SES minder vaak (neo)adjuvante therapie. Lagere SES was significant geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties (Odds ratio per procent toename 0.99, 95%CI 0.99–0.998, p=0.004), en lagere kanker specifieke overleving (Hazard ratio per procent toename 0.99, 95%CI 0.98-0.99, p=0.009).

Conclusie

Deze studie toont aan dat lagere SES is geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties, en een slechtere kanker-specifieke overleving bij patiënten die een operatie ondergaan voor stadium I-III colorectaal carcinoom na correctie voor bekende voorspellers.

Postoperatieve complicaties per SES kwartiel
5-jaars overleving per SES kwartiel
Kanker specifieke overleving per SES kwartiel