Populatiestudie naar morbiditeit gassocieerd met pathologisch complete respons na chemoradiatie van rectumcarcinomen


H. Lutfi, F.J. van der Sluis, A.M. Couwenberg, G.H. de Bock, M.P.W. Intven, B.L. van Leeuwen, H.L. van Wesstreenen

Vrijdag 22 november 2019

10:53 - 11:00u in Zaal 5

Categorieën: Colorectaal (maligne)

Parallel sessie: V04 - Vrije voordrachten - Colorectaal


Introductie

De behandeling van hoog-risico en lokaal gevorderde rectumkanker bestaat uit neoadjuvante chemoradiatie (nCRT) gevolgd door chirurgische resectie volgens het totaal mesorectale excisie (TME) principe. Neoadjuvante chemoradiatie van deze tumoren kan een pathologisch complete respons (pCR) induceren. Dit kan kan de kans op chirurgische morbiditeit verhogen vanwege van radiatie-geïnduceerde fibrose.

Methode

In dit onderzoek wordt de relatie tussen pCR en postoperatieve chirurgische morbiditeit onderzocht. Alle patiënten met rectumkanker die tussen 2009 en 2017 nCRT gevolgd door TME ondergingen in Nederland werden geïncludeerd. Patiënten werden ingedeeld in een groep die resectie met aanleg van een primaire anastomose onderging en een groep die een permanente stoma kreeg. De postoperatieve morbiditeit werd onderzocht met behulp van uni- en multivariabele logistische regressieanalyses.

Resultaten

Er werden 8003 patiënten geïncludeerd. Bij 976 (12.2%) was er sprake van pCR. In de groep met primaire anastomose (N=3.472), was pCR significant geassocieerd met ontstaan van chirurgische complicaties (n=122, 27.5% versus n=598, 19.7% geen pCR) en naadlekkages (n=35, 7.9% versus n=173, 5.7% geen pCR). De relatie tussen pCR en chirurgische complicaties of naadlekkages werd ook mutivariaat aangetoond (ORadjusted: 1.53, 95% CI: 1.22-1.92; OR adjusted: 1.41, 95% CI: 1.03-2.05, In de groep met een permanente stoma (N=4.531) was er bij 120 (22.5%) patiënten sprake van chirurgische complicaties bij pCR en bij 798 (20%) zonder pCR (ORadjusted: 1.17, 95% CI: 0.94-1.46).

Conclusie

Patiënten met rectumkanker die pCR bereiken na nCRT hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van naadlekkage indien ze een primaire anastomose krijgen.