Pitch - Tijdelijk deviërend stoma bij therapieresistente Crohnse Colitis: een goed alternatief voor directe colorectale resectie?


A.M. van der Holst, A.T. Otten, A.R.P.K.M. van Renterghem, G. Dijkstra, E.S. van Loo, L.P.S. Stassen

Vrijdag 22 november 2019

11:39 - 11:44u in Zaal 5

Categorieën: Colorectaal (benigne)

Parallel sessie: V04 - Vrije voordrachten - Colorectaal


Introductie

Colorectale resecties als behandeling voor therapieresistente Crohnse Colitis hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, aangezien dit vaak leidt tot een permanent stoma. Deze studie beoogt te bepalen of een tijdelijk deviërend stoma een colorectale resectie kan beperken of zelfs voorkomen.

Methode

Retrospectief cohortonderzoek werd uitgevoerd op basis van data uit 3 ziekenhuizen in Nederland. Patiënten met Crohnse colitis werden geïncludeerd wanneer een tijdelijk deviërend stoma was aangelegd zonder een colorectale resectie te hebben ondergaan. Primaire uitkomsten waren het aantal opgeheven stoma's en de extensie van een eventuele colorectale resectie.

Resultaten

24 patiënten met therapieresistente Crohnse colitis die de plaatsing van een deviërend stoma ondergingen tussen 2010-2019 werden geïncludeerd. Bij 54% werd het deviërend stoma opgeheven na een gemiddelde periode van 1.04 jaar, in 63% hiervan ging het stoma gepaard met een partiële resectie. Na een gemiddelde follow-up van 3.9 jaar was 77% van deze patiënten nog steeds stoma vrij. 25% van de patiënten onderging een minder uitgebreide colorectale resectie dan voorheen was gepland en bij 33% kon een resectie volledig worden voorkomen. Crohnse colitis met rectale inflammatie gaf een significant lagere kans op succesvolle opheffing van het deviërend stoma (p=.007).

Conclusie

Voor patiënten met een geïsoleerde Crohnse colitis zonder rectale betrokkenheid zou de plaatsing van een deviërend stoma een geschikt alternatief kunnen zijn voor directe colorectale resectie. Het risico op een uitgebreide colorectale resectie op langere termijn, vaak gepaard gaand met een permanent stoma, wordt hiermee namelijk aanzienlijk verlaagd.