Pitch - Acute abdominale pijn bij zwangere vrouwen met een roux-en-y gastric bypass in de voorgeschiedenis


D.S. Bonouvrie, M. Uittenbogaart, D. van der Woude, A.A.P.M. Luijten, F.M.H. van Dielen, H.J. Niemarkt, J.E.O.H. van Laar, W.K.G. Leclercq

Vrijdag 22 november 2019

11:33 - 11:38u in Zaal 1

Categorieën: Bariatrische chirurgie

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Zwangere vrouwen met in de voorgeschiedenis een Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) kunnen zich presenteren met (acute) abdominale pijn die gerelateerd is aan de RYGB. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de uitkomsten van zorg bij deze patiënten die naar ons bariatrisch-gynaecologisch-neonatologisch expertise centrum zijn verwezen.

Methode

Een retrospectieve cohort studie uitgevoerd in een ziekenhuis met bariatrische, gynaecologische en neonatale expertise. Zwangere vrouwen met in de voorgeschiedenis een RYGB die naar ons ziekenhuis zijn verwezen met acute abdominale pijn tussen september 2014 en september 2019 werden geïncludeerd. Alle patiënten werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen over het beloop na de klinische opname.

Resultaten

Eenendertig patiënten werden geïncludeerd. De mediane zwangerschapsduur was 28+3 (26+3, 30+3) weken. Zes patiënten werden na analyse conservatief behandeld. Bij één patiënt werd de primaire sectio vervroegd in verband met verdenking inwendige herniatie, waarbij postpartum geen aanwijzingen meer voor IH aanwezig waren. 24 patiënten ondergingen een diagnostische laparoscopie, waarbij conversie naar laparotomie noodzakelijk was bij zes patiënten. IH werd gezien bij dertien patiënten, invaginatie bij zes patiënten en bij vijf patiënten werd geen oorzaak voor de klachten gevonden. Bij één patiënt werd een sectio uitgevoerd in dezelfde sessie bij tekenen van foetale nood. Er waren geen maternale of foetale sterfgevallen.

Conclusie

Acute abdominale pijn bij zwangere patiënten met in de voorgeschiedenis een RYGB kan berusten op een inwendige herniatie of invaginatie. Bij behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis is er een goede maternale en foetale prognose.