Uitkomsten van fasciitis necroticans van de bovenste extremiteit tijdens en na ziekenhuisopname


F. Nawijn, S.H.W.L. Verhiel, K.R. Eberlin, F. Hietbrink, N.C. Chen

Vrijdag 22 november 2019

11:01 - 11:08u in Zaal 1

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Fasciitis necroticans is een ernstige infectie, waarbij de bovenste extremiteit in 7 tot 27% van de gevallen betrokken is. Aangezien er nog veel onduidelijkheid is over de uitkomsten van fasciitis necroticans van de bovenste extremiteit, onderzoekt deze studie de uitkomsten tijdens en na ziekenhuisopname.

Methode

Een retrospectieve studie werd uitgevoerd in twee academische centra. Alle patiënten met fasciitis necroticans van de bovenste extremiteit behandeld tussen januari 1998 en januari 2018 zijn geïdentificeerd. Gegevens met betrekking tot de patiënt-, ziekte- en behandelingskarakteristieken zijn verzameld en geanalyseerd. De onderzochte uitkomsten tijdens ziekenhuisopname zijn amputatie en mortaliteit. De onderzochte uitkomsten na ziekenhuisopname zijn secundaire mortaliteit en de patiënt-gerapporteerde kwaliteit van leven en functionaliteit gemeten met behulp de 36-item Short Form (SF-36), EuroQol-5D-5L (EQ-5D), Quick Disability of Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH), Numerieke Schaal (NRS) voor pijn en NRS voor tevredenheid met uiterlijk.

Resultaten

Honderd-tweeëntwintig patiënten zijn geïdentificeerd. Dertien patiënten (11%) overleden in het ziekenhuis binnen 30 dagen na opname. Zeventien patiënten (14%) ondergingen een amputatie. Eenentwintig van de 108 patiënten (19%) waren een mediaan van 6,5 jaar na ontslag uit het ziekenhuis alsnog overleden, terwijl de mediane leeftijd ten tijde van de diagnose 50 jaar was. Achtendertig van de 85 benaderde patiënten (45%) hebben de vragenlijst ingevuld. De SF-36 was 80, EQ-5D 1,4, EQ-VAS 77, QuickDASH 13,6, NRS voor pijn 1 en NRS voor tevredenheid met uiterlijk 8. De mediane tijd tussen ziekenhuisontslag en het invullen van de vragenlijsten was 4,7 jaar.

Conclusie

Fasciitis necroticans van de bovenste extremiteit kent een relatief lage mortaliteit, maar relatief veel amputaties. Er is mogelijk een verhoogd risico op vervroegd overlijden na doormaken van fasciitis necroticans. De kwaliteit van leven en functionele uitkomst van patiënten die fasciitis necroticans van de bovenste extremiteit overleven is acceptabel tot goed.

Tabel 1. Lange-termijn patiënt-gerapporteerde uitkomsten van patiënten met fasciitis necroticans van de bovenste extremiteit.