De ervaren zorgdruk van mantelzorgers van oudere patiënten na grote abdominale chirurgie: de invloed van patiënt-gerelateerde factoren en het verschil tussen coloncarcinoom en aneurysma van de aorta abdominalis


T.L. Janssen, P. Lodder, J. de Vries, C.C.H.A. van Hoof - de Lepper, P.D. Gobardhan, G.H. Ho, L. van der Laan

Vrijdag 22 november 2019

10:53 - 11:00u in Zaal 1

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Het huidige systeem van gezondheidszorg rekent op aanvullende patiëntenzorg door mantelzorgers. Door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg zal de ervaren zorgdruk van deze mantelzorgers de aankomende jaren toenemen. Het doel van deze studie is het in kaart brengen van deze ervaren druk bij het zorgen voor oudere chirurgische patiënten.

Methode

Mantelzorgers van 70+'ers die electieve abdominale chirurgie voor een colorectaal carcinoom (CRC) of een abdominaal aortaal aneurysma (AAA) ondergingen tussen november 2015 en juni 2018 werden geïncludeerd in deze single-center cohortstudie. De Caregiver Strain Index (CSI) werd gescoord bij het eerste polikliniek bezoek, bij ontslag, twee weken na ontslag en na 6 en 12 maanden, en werd gebruikt om de ervaren zorgdruk te scoren. Linear mixed modelling werd gebruikt om scores te vergelijken over tijd. Tevens werd gekeken welke patiëntgebonden factoren invloed hadden op de zorgdruk.

Resultaten

In totaal werden 248 mantelzorgers geïncludeerd. CSI-scores waren significant hoger bij ontslag (3.5 vs. 2.6; p<0.001) en twee weken na ontslag (3.3 vs. 2.6; p<0.001) in vergelijking met baseline. Na 12 maanden daalden de scores tot onder het niveau bij baseline (1.8 vs. 2.6; p=0.012). Bij zorg voor CRC-patiënten werd bij ontslag de meeste last ervaren, terwijl bij zorg voor AAA-patiënten 2 weken na ontslag de meeste last werd ervaren. Patiëntgebonden factoren die geassocieerd zijn met een verhoogde ervaren last zijn: oudere leeftijd, fysieke of cognitieve beperking, meer co-morbiditeit en open chirurgie.

Conclusie

De ervaren last van mantelzorgers nam significant toe in de vroege postoperatieve periode. Na 12 maanden echter, daalde de ervaren last tot onder baseline niveau. Afhankelijk van de diagnose en de patiëntkarakteristieken is het aan te raden aanvullende psychologische begeleiding voor mantelzorgers of aanvullende thuiszorg na ontslag te overwegen.