Huidige behandeling van sinus pilonidalis in Nederland: een landelijke enquête onder chirurgen en chirurgisch assistenten (aios)


H.A. Galema, W.J. Vles, M.P. Gosselink, R. Schouten, R.M. Smeenk, B.R. Toorenvliet

Vrijdag 22 november 2019

10:45 - 10:52u in Zaal 1

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 - Vrije voordrachten - Algemeen & Trauma


Introductie

Sinus Pilonidalis (SP) is een frequent voorkomende aandoening die veel ziektelast en -verzuim kan geven. Een groot aantal chirurgische technieken is beschreven in de literatuur voor de behandeling ervan. In Nederland is er geen richtlijn voor de behandeling van SP. Onze hypothese is dat er in Nederland veel praktijkvariatie is.

Methode

Een online enquête werd gestuurd naar alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Eigenschappen van de respondent, waaronder ervaring, chirurgische differentiatie en het aantal uitgevoerde SP operaties per jaar werden uitgevraagd. Respondenten werden gevraagd naar hun huidige behandeling van SP, hun tevredenheid met de huidige behandeling en of zij een richtlijn noodzakelijk achten. Beschrijvende statistiek werd toegepast op de verkregen data. Een x2 test werd toegepast om significantie tussen twee variabelen aan te tonen.

Resultaten

In totaal werden 595 complete responses verkregen. Hiervan was 65.9% Chirurg en 34.1% AIOS. De enquête werd op basis van het aantal responses en de eigenschappen van de respondenten representatief geacht. Excisie met secundaire wondgenezing wordt het meest toegepast voor alle vormen van SP (25,7% - 50,1%). Een grote variatie aan andere chirurgische technieken wordt in mindere maten toegepast. Een minderheid (22.5%) verklaarde volledig tevreden te zijn met de huidige behandeling van SP, terwijl 49,7% de duur van de wondgenezing na chirurgie te lang vond. Een meerderheid (82.4%) verklaarde behoefte te hebben aan een richtlijn voor de behandeling van SP.

Conclusie

Er heerst in Nederland veel praktijkvariatie voor de behandeling van SP. Excisie met secundaire wondgenezing is de meest toegepaste chirurgische behandeling. De grote meerderheid van de Nederlandse Chirurgen en AIOS geeft aan behoefte te hebben aan een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor de behandeling van SP.

Toegepaste chirurgische techniek voor de behandeling van Sinus Pilonidalis in NL volgens 595 respondenten