Centralisatie van longchirurgie in Nederland: verschillen in behandeling en overleving van patiënten met een stadium I niet-kleincellig longcarcinoom tussen ziekenhuizen met en zonder longchirurgie


J.C. de Ruiter, D.J. Heineman, A.J. de Langen, M. Dahele, R.A.M. Damhuis, K.J. Hartemink

Vrijdag 22 november 2019

11:39 - 11:44u in Zaal 4

Categorieën: Longchirurgie

Parallel sessie: V03 - Vrije voordrachten - HPB & Onco


Introductie

Mogelijk leidt centralisatie van longchirurgie tot behandelvariatie tussen ziekenhuizen met en zonder longchirurgie, hetgeen van invloed zou kunnen zijn op de overleving van patiënten met een stadium I niet-kleincelling longcarcinoom (NSCLC) in ziekenhuizen zonder longchirurgie.

Methode

Data van patiënten met een klinisch stadium I NSCLC die in de periode 2012-2016 gediagnosticeerd zijn en behandeld zijn middels in opzet curatieve radiotherapie of chirurgie, werden verkregen uit de database van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Parameters die mogelijk van invloed zijn op de behandelkeuze, werden onderzocht middels vergelijking van proporties en multivariabele analyse. Het verschil in vijfjaarsoverleving tussen ziekenhuizen met en zonder longchirurgie werd getest op significantie middels de logrank-toets.

Resultaten

Tussen 2012 en 2016 werden in Nederland 9630 patiënten met een stadium I NSCLC behandeld middels radiotherapie (n=4142) of chirurgie (n=5488). In ziekenhuizen met en zonder longchirurgie werd respectievelijk 59% en 51% van de patiënten geopereerd. In ziekenhuizen met longchirurgie werd tussen de 41 en 75% van de patiënten geopereerd en in ziekenhuizen zonder longchirurgie varieerde de proportie geopereerde patiënten tussen de 18 en 71%. Postoperatief bleek 23% van de patiënten een hoger tumorstadium te hebben dan verwacht (stadium II of hoger). De vijfjaarsoverleving (chirurgie en radiotherapie gecombineerd) verschilde niet tussen ziekenhuizen met en zonder longchirurgie (respectievelijk 56% en 57%).

Conclusie

Centralisatie van longchirurgie is mogelijk geassocieerd met verschillen in behandelpatronen voor patiënten met een stadium I NSCLC. In deze populatiestudie bleek de afwezigheid van longchirurgie de behandelkeuze te beïnvloeden, maar leidde dit niet tot een slechtere overleving. Het verband tussen centralisatie, besluitvorming en overleving dient nader onderzocht te worden.